14.06.2019.

Par Latvijas Bankas makroekonomiskajām prognozēm

Latvijas Bankas iekšzemes kopprodukta (IKP) prognoze 2019. gadam tiek koriģēta un pazemināta no 3.5% uz 2.9%, bet 2020. gadam netiek mainīta (3.1%).

Negaidīti lēnā izaugsme 2019. gada 1. ceturksnī rāda, ka jau gada sākumā iekšzemes patērētāji kļuvuši piesardzīgāki un investoru riska apetīte sarukusi, un tas liek mazināt IKP prognozi. Vienlaikus kopumā redzējums par izaugsmi ietekmējošo faktoru attīstību tuvākajā nākotnē nav būtiski mainījies, tāpēc prognoze 2020. gadam nav mainīta.

IKP gada pārmaiņas (salīdzināmajās cenās; sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu izlīdzināti dati; 2019. un 2020. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

IKP gada pārmaiņas

Lai gan kopējais ekonomiskā noskaņojuma rādītājs Latvijā kopš gada sākuma nedaudz pasliktinājies, tam nav spēcīga virzošā faktora un atsevišķās jomās reģistrētās noskaņojuma pārmaiņas svārstījušās ierastajā diapazonā.

Latvijas Bankas inflācijas prognoze netiek mainīta (2019. gadā – 2.9% un 2020. gadā – 2.5%). 2019. gada pirmajos četros mēnešos inflācija bija 2.9%, un salīdzinājumā ar 2018. gada decembri galveno faktoru ietekme uz inflācijas prognozi nav būtiski mainīta.

Gada inflācijas (SPCI) gada pārmaiņas (2018.–2020. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

SPCI gada pārmaiņas

Naftas cenas pieaugumu pavasarī galvenokārt noteica īstermiņa faktori; investori gaida, ka vidējā termiņā naftas cena samazināsies. Tas kopā ar nedaudz lēnāku darbaspēka izmaksu kāpumu noteiks pakāpenisku inflācijas sarukumu vidējā termiņā. Tomēr ienākumu konverģences process noteiks to, ka arī nākamajos gados Latvijas inflācija, visticamāk, pārsniegs eiro zonas vidējo rādītāju.

Makroekonomisko rādītāju prognozes (gada kāpums; %, ja nav norādīts citādi)

Makroekonomisko rādītāju prognozes

APA: (2019, 13. sep.). Par Latvijas Bankas makroekonomiskajām prognozēm . Taken from https://www.macroeconomics.lv/node/651
MLA: "Par Latvijas Bankas makroekonomiskajām prognozēm " www.macroeconomics.lv. Tīmeklis. 13.09.2019. <https://www.macroeconomics.lv/node/651>.
Up