Lekciju pieteikšana

Par Latvijas Bankas vieslekciju norisi

Pateicamies par Jūsu ieinteresētību savā augstskolā rīkot Latvijas Bankas vieslekcijas, kuru mērķis ir dot iespēju ciešāk sasaistīt akadēmisko izglītības procesu augstskolu ekonomikas un finanšu programmās ar reālajām, aktuālajām norisēm Latvijas un eiro zonas tautsaimniecībās.

Ņemot vērā abu pušu organizatorisko darbu, aicinām iepazīties ar zemāk lasāmajiem lekciju efektīva izmantojuma un veiksmīgas norises priekšnoteikumiem un aizpildīt tālāk pieejamo pieteikšanās anketu.

Plānojot vieslekcijas savā augstskolā:

  • Izvēlieties vieslekcijas tēmu, kas iekļaujas mācību programmā. Viena semestra laikā vienai augstskolai iespējams nolasīt ne vairāk kā vienu vieslekciju par katru no piedāvātajām tēmām.
  • Vieslekcijas tiek piedāvātas gan latviešu, gan angļu valodā.
  • Vieslekcijas ir norises ilgums kopā ar diskusiju ir 1.5 astronomiskās stundas.
  • Rīkojiet lekciju vien tad, ja lekciju ir gatavi apmeklēt vismaz 20 studentu.
  • Vieslekciju izdales materiāli būs pieejami pēc lekcijas vietnes www.makroekonomika.lv sadaļā "Lekcijas augstskolās".
  • Vieslekcijas tiks pasniegtas, izmantojot Powerpoint programmu. Lūgums pārliecināties, ka varat nodrošināt visu nepieciešamo tehniku: datoru, projektoru, ekrānu, audio un piekļuvi internetam.
  • Lai no lekcijas studenti iegūtu vairāk, aicinām pirms lekcijas studentus iepazīstināt ar vieslekcijas tēmu un iespēju robežās sagatavot diskusijai.
  • Lektori sagaida, ka attiecīgais pasniedzējs būs klāt lekcijā, tai skaitā lai vajadzības gadījumā palīdzētu risināt problēmjautājumus.
  • Ja plānojat vieslekciju organizēt kā atklātu jeb ar ārējas (ārpus augstskolas) auditorijas klātbūtni, lūgums mūs par to informēt.
  • Gadījumā, ja šie nosacījumi netiek ievēroti, Latvijas Banka patur tiesības nesniegt konkrēto vai nākamās lekcijas.

Vieslekciju:

Iepriekšējo gadu vieslekciju saturs ieskatam pieejams šeit.

Up