Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2019 XII -375.9
2020 I -109.8
2020 II -105.6
2020 III -238.2
2020 IV -74
2020 V -133.2
2020 VI -192.1
2020 VII -296.3
2020 VIII -159
2020 IX -165.1
2020 X -76.5
2020 XI -76.1
2020 XII -261.4
Up